اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10026/مدرسه-میرزا-جعفر&text=مدرسه میرزا جعفر

اشتراک گذاری