اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10036/نمایی-از-صحن-قدیمی-امام-خمینیره&text=نمایی از صحن قدیمی امام خمینی(ره)

اشتراک گذاری