اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10085/نمایی-از-صحن-عتیق-و-گلدسته-طلا-ایوان-عباسی&text=نمایی از صحن عتیق و گلدسته طلا ایوان عباسی

اشتراک گذاری