اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10088/نمایی-از-صحن-عتیق-وایوان-عباسی-در-دوره-قاجار&text=نمایی از صحن عتیق وایوان عباسی در دوره قاجار

اشتراک گذاری