اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10092/نمایی-از-مدرسه-علمیه-میرزا-جعفر-و-بافت-قدیم-مشهد&text=نمایی از مدرسه علمیه میرزا جعفر و بافت قدیم مشهد

اشتراک گذاری