اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10099/صحن-امام-خمینیره-پس-از-بازسازی&text=صحن امام خمینی(ره) پس از بازسازی

اشتراک گذاری