اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10114/مدرسه-علميّه-دودرب&text=مدرسه علميّه دودرب

اشتراک گذاری