اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10168/سیمرغ-و-گوی-شیشه-ای&text=سیمرغ و گوی شیشه ای

اشتراک گذاری