اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10213/قدح-آبی-و-سفید&text=قدح آبی و سفید

اشتراک گذاری