اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10247/کتاب-نفیس-محمّدص&text=کتاب نفیس محمّد(ص)

اشتراک گذاری