اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10262/محراب-پایین-پای-حضرت&text=محراب پایین پای حضرت

اشتراک گذاری