اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10269/میز-منبت-مزین-به-وصایای-امام-خمینی-قدس-سره&text=میز منبت مزین به وصایای امام خمینی (قدس سره)

اشتراک گذاری