اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10283/ساعت-آفتابی-سنگی-موزه-ملک&text=ساعت آفتابی سنگی موزه ملک

اشتراک گذاری