اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10285/نسخه-خطی-نفیس-از-دیوان-خاقانی-متعلق-به-عصر-تیموریان&text=نسخه خطی نفیس از دیوان خاقانی متعلق به عصر تیموریان

اشتراک گذاری