اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10300/اسکناس-یک-پوندی-مصر&text=اسکناس یک پوندی مصر

اشتراک گذاری