اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10326/تئودولیت-برنجی-دارای-قطب-نما&text=تئودولیت برنجی دارای قطب نما

اشتراک گذاری