اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10584/سقاخانه-صحن-جمهوری-اسلامی&text=سقاخانه صحن جمهوری اسلامی

اشتراک گذاری