اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10741/نمایی-از-گنبد-و-گلدسته-مسجد-گوهرشاد&text=نمایی از گنبد و گلدسته مسجد گوهرشاد

اشتراک گذاری