اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10832/خیابان-تهران-به‌طرف-فلکه-ضد&text=خیابان تهران به‌طرف فلکه ضد

اشتراک گذاری