اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10878/خیابان-عدل-خمینی&text=خیابان عدل خمینی

اشتراک گذاری