اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11036/نمائی-از-خیابان-ارگ&text=نمائی از خیابان ارگ

اشتراک گذاری