اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11051/آرامگاه-خواجه-اباصلت-هروی&text=آرامگاه خواجه اباصلت هروی

اشتراک گذاری