اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11314/بر-طاعت-خدا-صبر-کن&text=بر طاعت خدا صبر کن .

اشتراک گذاری