اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11355/بی-تو-در-بین-حرم-بانگ-عزا-افتاده&text=بی تو در بین حرم بانگ عزا افتاده.

اشتراک گذاری