اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11415/زمانی-که-دلها-خاشع-می-شود&text=زمانی که دلها خاشع می شود

اشتراک گذاری