اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11459/اللهم-اهل-الجود-والجبروت&text=اللهم اهل الجود والجبروت

اشتراک گذاری