اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11538/یک-سال-و-نیم-ناله-زدم&text=یک سال و نیم ناله زدم.

اشتراک گذاری