اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11575/حسینٌ-منّی-و-أنا-من-حسین&text=حسینٌ منّی و أنا من حسین

اشتراک گذاری