اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11650/یا-معین-الضعفا&text=یا معین الضعفا

اشتراک گذاری