اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11693/هر-بانویی-که-زینب-کبریس-نمی‌‌شود&text=... هر بانویی که زینب کبری(س) نمی‌‌شود

اشتراک گذاری