اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11720/تهدمت-و-الله-ارکان-الهدی&text=تهدمت و الله ارکان الهدی

اشتراک گذاری