اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11735/عشق-هرجا-خود‌نمایی-می‌کند&text=عشق هرجا خود‌نمایی می‌کند.

اشتراک گذاری