اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11803/پرهیز-از-کبر-و-خودخواهی&text=پرهیز از کبر و خودخواهی

اشتراک گذاری