اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11908/من-الذی-ایتمنی-على-صغر-سنی&text=من الذی ایتمنی على صغر سنی.

اشتراک گذاری