اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/11943/خیال-کن-که-غزالم-بیا-و-ضامن-من-باش&text=خیال کن که غزالم بیا و ضامن من باش

اشتراک گذاری