اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/12020/اذن-عزا-بده-ای-صاحب-عزا&text=اذن عزا بده ای صاحب عزا.

اشتراک گذاری