اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/12384/مراسم-اهداي-مدال-هاي-جواد-محجوب-و-زنده-ياد-بيت-ا-عباسپور-به-موزه-ي-آستان-قدس-رضوي&text=مراسم اهداي مدال هاي جواد محجوب و زنده ياد بيت ا... عباسپور به موزه ي آستان قدس رضوي

اشتراک گذاری