اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/12398/اردوی-جهادی-پزشکان-متخصص-بنیاد-سلامت-رضوی-در-روستاهای-شهرستان-کلات&text=اردوی جهادی پزشکان متخصص بنیاد سلامت رضوی در روستاهای شهرستان کلات

اشتراک گذاری