اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/135353/بدرقه-باران&text=بدرقه باران

اشتراک گذاری