اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/135492/این-همه-گل-در-آستان-و-آستینت&text=این همه گل در آستان و آستینت

اشتراک گذاری