اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/135536/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-شیرخوارگاه-حضرت-علی-اصغرع&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع)

اشتراک گذاری