اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/135652/نقش-تو-حک-شده-بر-جان-است&text=نقش تو حک شده بر جان است

اشتراک گذاری