اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/137044/بازدید-وزیر-راه‌وشهرسازی-از-پروژه-راه‌آهن-شیروان&text=بازدید وزیر راه‌وشهرسازی از پروژه راه‌آهن شیروان

اشتراک گذاری