اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/137227/دیدار-فائق-زیدان،-رئیس-شورای-عالی-قضایی-عراق-با-تولیت-آستان-قدس-رضوی&text=دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق با تولیت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری