اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/137861/سیزدهمین-همایش-تمدن-نوین-جهانی&text=سیزدهمین همایش تمدن نوین جهانی

اشتراک گذاری