اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138296/رونمايي-از-قديمي-ترين-نسخه-خطي-شيخ-سهروردي-در-موزه&text= رونمايي از قديمي ترين نسخه خطي شيخ سهروردي در موزه

اشتراک گذاری