اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138341/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-مزرعه-نمونه&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مزرعه نمونه

اشتراک گذاری