اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138397/بازدید-تولیت-عتبه-علویه-از-موزه-آستان-قدس-رضوی&text=بازدید تولیت عتبه علویه از موزه آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری