اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138467/نشست-تخصصی-مشاوران-موسسه-استان-مهر&text=نشست تخصصی مشاوران موسسه استان مهر

اشتراک گذاری