اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138726/افتتاحیه-اردوهای-هفت-روز-در-بهشت-با-حضور-تولیت-آستان-قدس-رضوی&text=افتتاحیه اردوهای "هفت روز در بهشت" با حضور تولیت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری